węże kompozytowe

Węże paliwowe z plastyfikowanego polichlorku winylu tworzone są metodą wytłaczania i odpowiadają wymaganiom normy BN-76/6354 11 dla typu "B".Omawiane
Przewody kompozytowe paliwowe z plastyfikowanego polichlorku winylu wytwarzane są metodą wytłaczania i odpowiadają wymaganiom normy BN-76/6354 11 dla typu "B".Omawiane przewody hydrauliczne wyróżniają się: od...